Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thủy sản
Phát triển thủy sản góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân (02/04/2021)
Icon Image

Những năm qua ngành thủy sản luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế, trong năm 2020 lĩnh vực này chiếm 58% trong cơ cấu sản phẩm ngành nông nghiệp và chiếm 21% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và nâng cao thu nhập cho người dân, trong thời gian tới Ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu có định hướng như sau:

94,56% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên của tỉnh Bạc Liêu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (31/03/2021)
Icon Image

Thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu cá là công cụ để cơ quan chức năng kiểm soát được hoạt động của tàu cá, tạo điều kiện kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thủy sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

Thả cá thể vích nặng 58 kg về biển (25/03/2021)
Icon Image

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu nhận được tin báo tại chùa Giác Hoa, ấp Lung Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi có lưu giữ 01 cá thể vích nặng 58 kg.

Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 02 năm 2021 (15/03/2021)
Icon Image

Trong tháng 02 năm 2021, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.186,38 triệu con (giảm 575,22 triệu con so với tháng trước và giảm 354,88 triệu con so với cùng kỳ năm 2020) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 448,79 triệu con (giảm 151,96 triệu con so với tháng trước và giảm 110,00 triệu con so với cùng kỳ năm 2020); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 604,80 triệu con, nhập tỉnh 581,58 triệu con với 44 xe trình trạm (giảm 34 xe so với tháng trước và tương đương so với cùng kỳ năm 2020); cấp 1.325 giấy kiểm dịch (giảm 307 giấy so với tháng trước và giảm 69 giấy so với cùng kỳ năm 2020); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (15/03/2021)
Icon Image

Thực hiện theo Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Theo đó, các quy định về Quản lý giống thủy sản đã được nêu chi tiết trong 07 Điều (từ Điều 20 đến Điều 26, thuộc Mục 1, Chương III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP); các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong 07 Điều (từ Điều 27 đến Điều 33, thuộc Mục 2, Chương III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

Thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp tại Bạc Liêu (10/02/2021)
Icon Image

Thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu) triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả như sau:

Một số hoạt động trong công tác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2020 (04/02/2021)
Icon Image

Trong năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa các hoạt động trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, cụ thể như sau:

Ký kết Quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ (04/02/2021)
Icon Image

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các địa phương thực hiện ký quy chế phối hợp trong quản lý giống tôm nước lợ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh nuôi tôm ven biển và một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ.

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 01 năm 2021 (02/02/2021)
Icon Image

Trong tháng đầu năm 2021, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 505 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 35,60 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 312,40 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 157 ha), diện tích thả giống năm 2020 chuyển sang 1.140 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 48,0 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 472,0 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 620 ha), nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 1.645 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 83,60 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 784,4 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 777 ha) giảm 948 ha so cùng kỳ năm 2020.

Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 01 năm 2021 (02/02/2021)
Icon Image

Trong tháng 01 năm 2021, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.761,60 triệu con (tăng 235,34 triệu con so với cùng kỳ năm 2020) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 600,75 triệu con (tăng 43,56 triệu con so với cùng kỳ năm 2020); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 757,64 triệu con, nhập tỉnh 1.003,96 triệu con với 78 xe trình trạm (tăng 16 xe so với cùng kỳ năm 2020); cấp 1.632 giấy kiểm dịch (tăng 48 giấy so với cùng kỳ năm 2020); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn