Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thủy sản
Hỗ trợ nông dân gần 50 triệu đồng/hộ thực hiện mô hình sinh kế năm 2021 (15/07/2021)
Icon Image

Trong khuôn khổ Tiểu dự án 10: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải và thành phố Bạc Liêu thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL), Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 huyện (huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải) và Ủy ban nhân dân 02 xã (xã Vĩnh Thịnh và xã Long Điền Đông) hỗ trợ con giống, thức ăn, trang thiết bị cần thiết cho 80 hộ tham gia Tiểu dự án.

Cơ chế phối hợp liên ngành trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài (01/07/2021)
Icon Image

Theo Ủy ban châu Âu (EC), hiện nay tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm, nhưng chưa vững chắc và diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do công tác phối hợp giữa các Ban, Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chưa chặt chẽ trong trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

Hơn 90% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm (23/06/2021)
Icon Image

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên tàu cá có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác. Đồng thời, đây cũng là nội dung nằm trong công tác triển khai chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu.

Khuyến cáo giải pháp quản lý sản xuất nuôi trồng thủy sản trong thời điểm giao mùa (21/05/2021)
Icon Image

Nhằm hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa, giảm tỷ lệ thiệt hại cho động vật thủy sản, góp phần cho vụ mùa năm 2021 được thành công.

Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống 3 tháng đầu năm 2021 (20/04/2021)
Icon Image

Trong 3 tháng đầu năm 2021, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 4.888,03 triệu con (tăng 428,45 triệu con so với cùng kỳ năm 2020) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 1.831,69 triệu con (tăng 84,34 triệu con so với cùng kỳ năm 2020), lượng tôm sú qua kiểm dịch 653,34 triệu con (tăng 152,20 triệu con so với cùng kỳ năm 2020), lượng Nauplius qua kiểm dịch 2.359,25 triệu con (tăng 209,83 triệu con so với cùng kỳ năm 2020), lượng tôm càng xanh qua kiểm dịch 43,65 ngàn con (giảm 17,91 ngàn con so với cùng kỳ năm 2020); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 2.352,42 triệu con, nhập tỉnh 2.535,62 triệu con với 188 xe trình trạm (tăng 29 xe so với cùng kỳ năm 2020); cấp 4.788 giấy kiểm dịch (tăng 458 giấy so với cùng kỳ năm 2020); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 3 tháng đầu năm 2021 (20/04/2021)
Icon Image

Trong 3 tháng đầu năm 2021, diện tích thả giống tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 4.893 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 230,25 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 2.545,75 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 2.117 ha), tăng 724 ha so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh tháng 3 năm 2021 (16/04/2021)
Icon Image

Trong tháng 3 năm 2021, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 1.885 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 69,78 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 933,22 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 882 ha), tăng 522 ha so với tháng trước và tăng 905 ha so với cùng kỳ năm 2020, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 4.893 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 230,25 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 2.545,75 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 2.117 ha) tăng 724 ha so cùng kỳ năm 2020

Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 3 năm 2021 (16/04/2021)
Icon Image

Trong tháng 3 năm 2021, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.940,04 triệu con (tăng 753,66 triệu con so với tháng trước và tăng 398,78 triệu con so với cùng kỳ năm 2020) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 782,14 triệu con (tăng 333,35 triệu con so với tháng trước và tăng 223,36 triệu con so với cùng kỳ năm 2020); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 989,97 triệu con, nhập tỉnh 950,07 triệu con với 66 xe trình trạm (tăng 22 xe so với tháng trước và tăng 22 xe so với cùng kỳ năm 2020); cấp 1.831 giấy kiểm dịch (tăng 506 giấy so với tháng trước và tăng 437 giấy so với cùng kỳ năm 2020); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

Phát triển thủy sản góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân (02/04/2021)
Icon Image

Những năm qua ngành thủy sản luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế, trong năm 2020 lĩnh vực này chiếm 58% trong cơ cấu sản phẩm ngành nông nghiệp và chiếm 21% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và nâng cao thu nhập cho người dân, trong thời gian tới Ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu có định hướng như sau:

94,56% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên của tỉnh Bạc Liêu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (31/03/2021)
Icon Image

Thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu cá là công cụ để cơ quan chức năng kiểm soát được hoạt động của tàu cá, tạo điều kiện kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thủy sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn