Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 12 năm 2020 (30/11/2020)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất lúa Thu - Đông vùng ngọt ổn định; sản xuất vụ lúa luân canh trên đất tôm - lúa; cung cấp nước mặn phục vụ cho vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, thông báo lịch vận hành các cống đầu mối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 25) (24/11/2020)
Icon Image

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 48/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 25).

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 11 năm 2020 (31/10/2020)
Icon Image

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 213/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 11 năm 2020./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 22) (31/10/2020)
Icon Image

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 42/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 22).

Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 10 năm 2020 (16/10/2020)
Icon Image

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 201/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 10 năm 2020./.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020 (28/09/2020)
Icon Image

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 198/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020./.

Thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (lần 14) (15/07/2020)
Icon Image

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 22/TB-CCTS về việc kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (lần 14)./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần 08) (03/06/2020)
Icon Image

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 15/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần 08).

Thông báo: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (07/04/2020)
Icon Image

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 43/TB-SNN về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, theo đó:

Kế hoạch xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (31/03/2020)
Icon Image

Nhằm đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho giai đoạn 2021 - 2025 để cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách thực chất, hiệu quả hơn trước bối cảnh và yêu cầu mới.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn