Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Nông thôn mới
Tăng cường giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh đến người tiêu dùng (03/06/2022)
Icon Image

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo các Sở, Ngành triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, qua gần 04 năm thực hiện, có 91 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (67 sản phẩm 3 sao, 24 sản phẩm 4 sao), chủng loại đa dạng, phong phú mang thương hiệu sản xuất tại Bạc Liêu, qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, tăng giá trị cho các sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình – Điểm sáng trong mô hình kinh tế hợp tác thích ứng với dịch bệnh Covid-19 (03/06/2022)
Icon Image

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân có 76 thành viên với diện tích đất sản xuất là 1.000 ha, vốn điều lệ là 62.250.000 triệu đồng; ngành nghề hoạt động của HTX là cung ứng giống vật nuôi, phân bón, chế phẩm sinh học, sản xuất nuôi trồng thủy sản, bao tiêu sản phẩm (lúa và tôm), chế biến khô, nấm, chả cá, …

Kiểm tra, khảo sát các điểm tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu (14/03/2022)
Icon Image

Để có cơ sở xây dựng phương án di dời, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng di dời của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Dự án) vào các điểm tái định cư đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát các điểm tái định cư đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án do đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (Tổ trưởng Tổ Khảo sát) làm Trưởng đoàn.

Sớm hoàn thành Đề án nâng cao chất lượng và chuỗi giá trị muối giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (14/02/2022)
Icon Image

Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2022, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tiến độ xây dựng Đề án nâng cao chất lượng và chuỗi giá trị muối giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Đề nghị công nhận huyện Vĩnh Lợi đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (01/06/2021)
Icon Image

Nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và xét, đề nghị công nhận huyện Vĩnh Lợi đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 và thị xã Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (16/10/2020)
Icon Image

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (14/05/2020)
Icon Image

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Nhà Khách số 01 Hùng Vương, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 tiến hành họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (vòng 1) do đồng chí Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu chủ trì. Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, phân hạng sản phẩm của 7 chủ thể đăng ký tham gia của các đơn vị gồm: Huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư (14/05/2020)
Icon Image

Triển khai thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (14/05/2020)
Icon Image

Việc triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (sau đây viết là Chương trình MTQG XDNTM) giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là cơ hội tốt để tỉnh tận dụng và huy động nguồn lực cho thực hiện mục tiêu: Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với vùng sản xuất hàng hóa (14/05/2020)
Icon Image

Tỉnh Bạc Liêu có trên 630 nghìn người trong độ tuổi lao động (có 43,8% lao động qua đào tạo); lao động nông thôn chiếm trên 72% tổng số người trong độ tuổi lao động và là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, chiếm trên ¾ diện tích của tỉnh. Với những thế mạnh này, tỉnh Bạc Liêu đã tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản trong và ngoài tỉnh; có 02 nhóm hàng xuất khẩu nằm trong 11 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đó là gạo và thủy sản.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn