Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đường dây nóng
Thông báo đường dây nóng triển khai đề án ngăn chặn tạp chất

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 270/TB-SNN-QLCL về việc thiết lập đường dây nóng triển khai đề án ngăn chặn tạp chất./.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 270/TB-SNN-QLCL về việc thiết lập đường dây nóng triển khai đề án ngăn chặn tạp chất./.

Nội dung chi tiết Thông báo số 270/TB-SNN-QLCL

Ban Biên tập

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn