Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại

Họ tên

Điện thoại

Email

Lưu Hoàng Ly - Giám đốc

0913. 892558

hoanglynnbl@gmail.com  

Nguyễn Trung Hiếu - Phó giám đốc

0945.945445

nguyentrunghieuBL@gmail.com

Ngô Nguyên Phong - Phó giám đốc

0908. 991699

nguyenphongbl1978@gmail.com

Phạm Văn Mười – Phó Giám đốc

0919. 103207

phamvanmuoikh@gmail.com

VĂN PHÒNG SỞ

02913. 823826

snnptnt@baclieu.gov.vn

Huỳnh Thanh Sơn - Chánh Văn phòng

0918. 712652

huynhson1972@gmail.com 

Phan Quốc Tuấn - Phó Chánh văn phòng

0918. 570726

Lê Ngọc Hoàng - Phó Chánh văn phòng

0949.383456

Trương Thành Quang - Chuyên viên chính

0909. 374020

quangsnn@baclieu.gov.vn

Lê Chí Tâm - Kế toán

0918. 367744

Trần Quốc Viễn - Văn thư

0946. 434929

Hồ Thị Mai Trâm - Thủ quỷ

0944.890414

Chung Hải Sơn - Tài xế

0918. 627829

Vạng Thanh Vân - Tài xế

0913. 193657

Nguyễn Thị Nhỏ - Nhân viên

0949. 830962

Hồ Thị Mai Trâm - Chuyên viên

0944.890414

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

02913. 823939

tccbsnnbl@gmail.com

Trịnh Văn Thăm - Phó Trưởng phòng phụ trách

0913.648119

vanthamts@yahoo.com.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH

02913.823937

pkhsnnbl@gmail.com

Lâm Ngọc Bửu - Phó Trưởng phòng

0908.835368

lamngocbuusnnbl@gmail.com

Lâm Văn Thắng - Phó Trưởng phòng

0396.404510

THANH TRA SỞ

02913.825407

thanhtranongnghiepbl@gmail.com

Hà Văn Buôl - Chánh Thanh tra

0938. 778181

buolsnnbl@gmail.com

Trần Văn Đông - Phó Chánh Thanh tra

0918. 246081

Tăng Hồng Siêu - Phó Chánh Thanh tra

0919. 646195

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

02913.828629

xaydungcongtrinhsnn@gmail.com

Nguyễn Thanh Hoàng -Trưởng phòng

0916. 650999

hoangtlbl@gmail.com

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn