Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CHÍNH SÁCH AN TOÀN CỦA DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐBSCL (WB6)
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu (14/05/2020)
Icon Image

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.

Công khai cập nhật Khung chính sách môi trường và xã hội (14/05/2020)
Icon Image

Ngày 07/7/2017, Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1207/CPO-ICRSL về việc công khai cập nhật Khung chính sách môi trường và xã hội

Công khai các tài liệu CSAT của dự án MD-ICRSL (14/05/2020)
Icon Image

Theo yêu cầu tại Công văn số 548/CPO-ICRSL ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi về việc Công khai các tài liệu CSAT của dự án MD-ICRSL (Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long).

Dự thảo báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường vùng (14/05/2020)
Icon Image

Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (Vốn vay WB) Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (Dự ÁN MD-ICRSL).

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn