Liên kết web
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo Công khai xử phạt vi phạm hành chính (07/04/2023)
Icon Image

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 42/TB-TTr về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (07/04/2023)
Icon Image

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 34/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 4 năm 2023.

Thông báo Công khai xử phạt vi phạm hành chính (04/04/2023)
Icon Image

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 41/TB-TTr về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính./.

Thông báo Công khai xử phạt vi phạm hành chính (03/04/2023)
Icon Image

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 39/TB-TTr về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính./.

Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính (24/03/2023)
Icon Image

Ngày 20/3/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 32/TB-SNN địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 3 năm 2023 (20/03/2023)
Icon Image

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 28/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 3 năm 2023./.

Công bố công khai xử phạt vi phạm hành chính (13/03/2023)
Icon Image

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 28/TB-TTr về việc Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính.

Công bố công khai xử phạt vi phạm hành chính (13/03/2023)
Icon Image

Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 26/TB-TTr về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính.

Kế hoạch Thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (06/03/2023)
Icon Image

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu năm 2023./.

Công bố công khai xử phạt vi phạm hành chính (06/03/2023)
Icon Image

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 24/TB-TTr về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính./.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn