Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường phòng dịch bệnh thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 01) (30/08/2022)
Icon Image

Đối tượng quan trắc là 14 kênh cấp: Kênh Trường Sơn, kênh Giồng Me, kênh 11, sông Công Điền, kênh Thông Lưu, kênh 7, kênh Mương 1, kênh Cái Cùng, kênh Hoành Tấu, kênh Lô Gù, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư, sông Bạc Liêu (Láng Tròn). Kết quả quan trắc cụ thể:

Công bố giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quý II năm 2022 (30/08/2022)
Icon Image

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính ban hành Công bố Liên Sở số 48/CB-LS.NN-TC về giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quý II năm 2022.

Công khai các sản phẩm hàng hóa vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (23/08/2022)
Icon Image

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-SNN ngày 26/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai hàng hóa vi phạm hành chính bị xử phạt như sau:

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (24/06/2022)
Icon Image

Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện 05 trường hợp vi phạm tôm có chứa tạp chất (03 tổ chức, 01 thu gom, 01 vận chuyển) với số lượng là 1.849,7 kg, cụ thể:

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (17/06/2022)
Icon Image

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thành lập tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở ông Lâm Thanh Dúp có hành vi tổ chức đưa tạp chất (CMC) vào tôm sú nguyên liệu.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 05) (25/05/2022)
Icon Image

Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã thu mẫu quan trắc nước mặt của các kênh cấp: Kênh 30/4 (đầu nguồn), kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (cống Xìa). ­­

Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần: 04) (13/05/2022)
Icon Image

Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã thu mẫu quan trắc chất lượng nước mặt của các kênh cấp: Kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (Cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (Cống Xìa).

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần: 03) (06/05/2022)
Icon Image

Các Chỉ tiêu nằm trong khoảng giá trị cho phép tại 08 kênh được quan trắc ((Kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (Cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (Cống Xìa)): Chỉ tiêu nhiệt độ (dao động từ 28,5 – 32 0C), pH (dao động từ 7 – 8), H2S (dao động từ 0 – 0,013 mg/L) theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT.

Tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật vi phạm hành chính (28/01/2022)
Icon Image

Ngày 26 tháng 01 năm 2022, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 04/TB-TTr về việc tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật vi phạm hành chính./.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2021 (13/08/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu vùng ngọt ổn định; rửa mặn chuẩn bị xuống giống vụ lúa luân canh trên đất tôm - lúa; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A (địa bàn thị xã Giá Rai) và nuôi trồng thủy sản phía Nam Quốc lộ 1A.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn