Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 01 năm 2021 (13/01/2021)
Icon Image

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 06/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 01 năm 2021./.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 01 năm 2021 (04/01/2021)
Icon Image

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 279/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 01 năm 2021./.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 12 năm 2020 (15/12/2020)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất lúa Thu - Đông vùng ngọt ổn định; sản xuất vụ lúa luân canh trên đất tôm - lúa; cung cấp nước mặn phục vụ cho vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A.

Thông báo Lịch Thời vụ Nuôi trồng thủy sản năm 2021 (09/12/2020)
Icon Image

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 241/TB-SNN về Lịch Thời vụ Nuôi trồng thủy sản năm 2021./.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 12 năm 2020 (30/11/2020)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất lúa Thu - Đông vùng ngọt ổn định; sản xuất vụ lúa luân canh trên đất tôm - lúa; cung cấp nước mặn phục vụ cho vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, thông báo lịch vận hành các cống đầu mối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 25) (24/11/2020)
Icon Image

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 48/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 25).

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 11 năm 2020 (31/10/2020)
Icon Image

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 213/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 11 năm 2020./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 22) (31/10/2020)
Icon Image

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 42/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 22).

Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 10 năm 2020 (16/10/2020)
Icon Image

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 201/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 10 năm 2020./.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020 (28/09/2020)
Icon Image

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 198/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020./.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn