Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2021 (13/08/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu vùng ngọt ổn định; rửa mặn chuẩn bị xuống giống vụ lúa luân canh trên đất tôm - lúa; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A (địa bàn thị xã Giá Rai) và nuôi trồng thủy sản phía Nam Quốc lộ 1A.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 8 năm 2021 (02/08/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu vùng ngọt ổn định; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam Quốc lộ 1A.

Thông báo Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 7 năm 2021 (15/07/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu vùng ngọt ổn định; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam Quốc lộ 1A.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 7 năm 2021 (01/07/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu vùng ngọt ổn định; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam Quốc lộ 1A.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 6 năm 2021 (17/06/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu vùng ngọt ổn định; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 06) (14/06/2021)
Icon Image

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 12/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 06).

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (03/06/2021)
Icon Image

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 89/TB-SNN về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo đó:

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 6 năm 2021 (01/06/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu vùng ngọt ổn định; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 05) (01/06/2021)
Icon Image

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 11/TB-CCTS về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (Lần: 05), theo đó:

Thông báo điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 5 năm 2021 (11/05/2021)
Icon Image

Để phục vụ thu hoạch lúa Đông - Xuân, chuẩn bị xuống giống vụ Hè – Thu vùng ngọt ổn định; lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn