Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 và Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu (28/02/2023)
Icon Image

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 18/TB-SNN về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 và Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu. Theo đó, Danh mục các thủ tục hành chính cụ thể như sau:

Triển khai đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (04/10/2022)
Icon Image

Căn cứ Công văn số 3106/UBND-KSTHC ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (22/10/2021)
Icon Image

Ngày 07/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu. Lĩnh vực có thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Bảo vệ thực vật 05 TTHC; Thú y 16 TTHC; Chăn nuôi 04 TTHC.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn