Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quản lý chất lượng NLS - TS
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối ngày 04 tháng 9 năm 2020 (08/09/2020)
Icon Image

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Bắt quả tang 1 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu (31/08/2020)
Icon Image

Thực hiện Phương án phối hợp số 201/PAPH-NN-CA ngày 30 tháng 12 năm 2019 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công an tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hang hóa vật tư nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong tháng 8 năm 2020 (24/08/2020)
Icon Image

Trong tháng 8 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 7 năm 2020 (24/08/2020)
Icon Image

Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 7 năm 2020, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trong tháng 6 năm 2020 (24/08/2020)
Icon Image

Trong tháng 6 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 30 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi và mẫu tại cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản (gồm: 10 mẫu tôm sú thương phẩm, 05 mẫu tôm sú nhỏ, 08 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 07 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Cẩm nang hướng dẫn an toàn thực phẩm cho sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (24/08/2020)
Icon Image

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 34/CCQLCL về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 cùng với thực hiện theo cẩm nang hướng dẫn an toàn thực phẩm cho sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.
 

Phát hiện 04 trường hợp vi phạm vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng 1.085,3 kg (21/08/2020)
Icon Image

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 35/CCQLCL về việc Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất./.

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong tháng 7 năm 2020 (31/07/2020)
Icon Image

Trong tháng 7 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 6 năm 2020 (23/07/2020)
Icon Image

Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 6 năm 2020 cụ thể như sau:

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (26/06/2020)
Icon Image

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 27/CCQLCL về việc Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất./.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn