Liên kết web
Thống kê truy cập
Quản lý chất lượng NLS - TS
Tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất (03/04/2023)
Icon Image

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bạc Liêu tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi vận chuyển tôm có chứa tạp chất trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Phát hiện 579,8 kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất (27/03/2023)
Icon Image

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi vận chuyển tôm có chứa tạp chất trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong tháng 01 năm 2023 (28/02/2023)
Icon Image

Trong tháng 01 năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong tháng 12 năm 2022 (03/01/2023)
Icon Image

Trong tháng 12 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong tháng 11 năm 2022 (09/12/2022)
Icon Image

Trong tháng 11 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Kiểm tra phát hiện 02 trường hợp vận chuyển tôm tạp chất (30/11/2022)
Icon Image

Ngày 25 tháng 11 năm 2022 Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thị xã Giá Rai kiểm tra phát hiện 02 trường hợp vận chuyển tôm nguyên liệu có chứa tạp chất, cụ thể:

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (23/11/2022)
Icon Image

Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện 05 trường hợp tôm nguyên liệu có chứa tạp chất (01 trường hợp tổ chức bơm chích, 04 trường hợp vận chuyển) với số lượng là 769,5 kg./.

Bắt quả tang 01 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm sú nguyên liệu (23/11/2022)
Icon Image

Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 20 tháng 11 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thị xã Giá Rai kiểm tra và bắt quả tang bà Trương Thị Kim Cương, địa chỉ ấp Nhàn Dân, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có hành vi tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm sú nguyên liệu với số lượng 03kg.

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2022 (07/11/2022)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 85/CCNB-CL ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong tháng 10 năm 2022 (31/10/2022)
Icon Image

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn