Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quản lý chất lượng NLS - TS
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong tháng 8 năm 2022 (02/09/2022)
Icon Image

Trong tháng 8 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (23/08/2022)
Icon Image

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 107/CCQLCL về việc Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất.

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 7 năm 2022 (11/08/2022)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 665/CCNB-CL ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong tháng 7 năm 2022 (03/08/2022)
Icon Image

Trong tháng 7 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (20/07/2022)
Icon Image

Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện 03 trường hợp vi phạm tôm có chứa tạp chất (01 tổ chức, 01 thu gom, 01 vận chuyển) với số lượng 3.243,8 kg, cụ thể:

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 6 năm 2022 (15/07/2022)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 85/CCNB-CL ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 6 năm 2022 (13/07/2022)
Icon Image

Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành thẩm định, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 6 năm 2022 cụ thể như sau:

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 5 năm 2022 (24/06/2022)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 484/CCNB-CL ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong tháng 5 năm 2022 (03/06/2022)
Icon Image

Trong tháng 5 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn