Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phổ biến pháp luật
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/10/2020)
Icon Image

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân, qua đó góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mói đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, …

Phê duyệt danh mục dự án vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (05/10/2020)
Icon Image

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết số 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (đợt 1).

Công bố mở cảng cảng cá (05/10/2020)
Icon Image

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc công bố mở cảng cá.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (30/09/2020)
Icon Image

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi (29/09/2020)
Icon Image

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (29/09/2020)
Icon Image

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2020-2025 (29/09/2020)
Icon Image

Nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, ngày 21 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2020-2025./.

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (29/09/2020)
Icon Image

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (đợt 2) (28/09/2020)
Icon Image

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (đợt 2).

Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (28/09/2020)
Icon Image

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn