Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phổ biến pháp luật
Qui định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (15/03/2021)
Icon Image

Ngày 10 tháng 02 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (04/02/2021)
Icon Image

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng (04/01/2021)
Icon Image

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.

Quy chế tổ chức và nội quy thi tuyển, xét tuyển và thi nâng ngạch, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (21/12/2020)
Icon Image

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (09/12/2020)
Icon Image

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Quy định về tuổi nghỉ hưu (27/11/2020)
Icon Image

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu.

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi (18/11/2020)
Icon Image

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

Phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 (06/11/2020)
Icon Image

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4157/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/10/2020)
Icon Image

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân, qua đó góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mói đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, …

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn