Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Nông thôn mới
Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (29/10/2014)
Icon Image

Chương trình xây dựng nông thôn mới, là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực. Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó sản xuất phát triển, đời sống của nông dân được cải thiện và nâng cao.

Tiến độ thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/10/2014)
Icon Image

Thực hiện Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều kiện xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn (20/08/2014)
Icon Image

Theo nguyên tắc thực hiện tại Quyết định số 372/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm.

Cấp ủy và chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (19/08/2014)
Icon Image

Ngày 13/8/2014 , Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã ban hành văn bản số 1447/TTg-KTN gửi Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình này ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (23/07/2014)
Icon Image

Đào tạo nghề nông nghiệp, nhằm trang bị cho lao động nông thôn các kiến thức cơ bản về nghề được đào tạo, tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào thực tiễn nhằm tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất; từ đó, tăng thu nhập và từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn. Đào tạo người nông dân trở thành nhà nông giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp; nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững; từng bước thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (22/07/2014)
Icon Image

Ngày 15/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nông nghiệp, nông thôn Bạc Liêu một năm đầy thắng lợi (26/12/2013)
Icon Image

Năm 2013, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cộng với sự nỗ lực vượt khó của toàn ngành, nhất là vai trò tích cực lao động sản xuất của bà con nông, ngư dân tỉnh nhà, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Bạc Liêu tiếp tục tăng trưởng khá. Giá trị tổng sản phẩm (GDP) toàn ngành theo giá so sánh năm 2010 đạt 11.239,37 tỷ đồng và theo giá hiện hành 15.164,13 tỷ đồng, đạt 107,08% kế hoạch và 112,09% so cùng kỳ. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 50,6%, cùng với khu vực chế biến nông, thủy sản đã thể hiện được vai trò là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh. Tổng sản lượng thủy, hải sản 263 ngàn tấn (trong đó tôm 104 ngàn tấn, cá và thủy sản khác 159 ngàn tấn); sản lượng lúa đạt gần 1,0 triệu tấn; sản lượng muối gần 139 ngàn tấn. Cơ cấu kinh tế theo ngành, lĩnh vực có sự chuyển dịch đúng hướng; đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện đáng kể (hiện có có 05 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 13 xã cơ bản đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 30 xã cơ bản đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 02 xã đạt 1 - 4 tiêu chí).

Tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu (30/10/2013)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH/ĐCS ngày 10/10/2013 của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu về việc tập huấn cho đoàn viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bạc Liêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (26/10/2013)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 01/8/2013 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2013. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã ký hợp đồng thực hiện 50 lớp nghề nông nghiệp cho 1.500 lao động nông thôn với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh (Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu; Trung tâm Dạy nghề các huyện và Trường Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu) bao gồm 13 nghề thuộc các nhóm nghề đã được phê duyệt theo Quyết định 1531/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu với tổng kinh phí thực hiện khoảng 02 tỷ 347 triệu đồng. Trong đó, thành phố Bạc Liêu 07 lớp; huyện Phước Long 07 lớp; huyện Hồng Dân 08 lớp; huyện Hòa Bình 08 lớp; huyện Vĩnh Lợi 06 lớp; huyện Giá Rai 07 lớp; huyện Đông Hải 07 lớp.

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (26/10/2013)
Icon Image

Ngày 04 tháng 10 năm 2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, làm cơ sở để đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông tư này thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn