Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Nông thôn mới
Đề nghị công nhận huyện Vĩnh Lợi đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (01/06/2021)
Icon Image

Nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và xét, đề nghị công nhận huyện Vĩnh Lợi đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 và thị xã Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (16/10/2020)
Icon Image

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (14/05/2020)
Icon Image

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Nhà Khách số 01 Hùng Vương, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 tiến hành họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (vòng 1) do đồng chí Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu chủ trì. Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, phân hạng sản phẩm của 7 chủ thể đăng ký tham gia của các đơn vị gồm: Huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư (14/05/2020)
Icon Image

Triển khai thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (14/05/2020)
Icon Image

Việc triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (sau đây viết là Chương trình MTQG XDNTM) giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là cơ hội tốt để tỉnh tận dụng và huy động nguồn lực cho thực hiện mục tiêu: Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với vùng sản xuất hàng hóa (14/05/2020)
Icon Image

Tỉnh Bạc Liêu có trên 630 nghìn người trong độ tuổi lao động (có 43,8% lao động qua đào tạo); lao động nông thôn chiếm trên 72% tổng số người trong độ tuổi lao động và là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, chiếm trên ¾ diện tích của tỉnh. Với những thế mạnh này, tỉnh Bạc Liêu đã tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản trong và ngoài tỉnh; có 02 nhóm hàng xuất khẩu nằm trong 11 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đó là gạo và thủy sản.

Hỗ trợ diêm dân tiêu thụ muối vụ mùa 2014 – 2015 (14/05/2020)
Icon Image

Thực hiện chủ trương mua tạm trữ muối nhằm hỗ trợ diêm dân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ lượng muối tồn đọng vụ mùa 2014 – 2015, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện Công văn số 5195/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5873/BNN-CB ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 212/CTMVN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam về việc mua tạm trữ muối niên vụ 2015.

Tình hình sản xuất muối mùa vụ 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (11/09/2015)
Icon Image

Mùa vụ sản xuất muối 2014 – 2015, bà con diêm dân đã triển khai sản xuất từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015, kết quả đạt được cụ thể như sau:

Kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (14/08/2015)
Icon Image

Trong 02 ngày (29 và 30 tháng 7 năm 2015), Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn do ông Ngô Thế Hiên, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn.

Đóng góp của người dân trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (11/08/2015)
Icon Image

Với mục tiêu Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 04 tháng 6 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn