Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Hướng dẫn thời vụ sản xuất lúa, rau, màu năm 2021 và vụ Đông Xuân 2021 - 2022 (27/04/2021)
Icon Image

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 48/TB-SNN-TTBVTV hướng dẫn thời vụ sản xuất lúa, rau, màu năm 2021 và vụ Đông Xuân 2021 – 2022./.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (08/04/2021)
Icon Image

Ngày 02/4/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ trong thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 9 năm 2020 (31/08/2020)
Icon Image

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 173/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 9 năm 2020./.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2020 (21/08/2020)
Icon Image

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 150/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2020./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 16) (14/08/2020)
Icon Image

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 27/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 16).

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 15) (31/07/2020)
Icon Image

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 24/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 15)./.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 8 năm 2020 (31/07/2020)
Icon Image

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 138/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 8 năm 2020./.

Thông báo Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 7 năm 2020 (15/07/2020)
Icon Image

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 130/TB-SNN về việc Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 7 năm 2020./.

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (09/07/2020)
Icon Image

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu ban hành Văn bản số 24/HĐ về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu năm 2019./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần 12) (07/07/2020)
Icon Image

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 19/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 12).

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn