Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 9 năm 2020 (31/08/2020)
Icon Image

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 173/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 9 năm 2020./.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2020 (21/08/2020)
Icon Image

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 150/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2020./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 16) (14/08/2020)
Icon Image

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 27/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 16).

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 15) (31/07/2020)
Icon Image

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 24/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 15)./.

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 8 năm 2020 (31/07/2020)
Icon Image

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 138/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 8 năm 2020./.

Thông báo Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 7 năm 2020 (15/07/2020)
Icon Image

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 130/TB-SNN về việc Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 7 năm 2020./.

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (09/07/2020)
Icon Image

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu ban hành Văn bản số 24/HĐ về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu năm 2019./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần 12) (07/07/2020)
Icon Image

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 19/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 12).

Thông báo cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng (07/07/2020)
Icon Image

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 11/TB-TTr về cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, theo đó:

Thông báo điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 7 năm 2020 (03/07/2020)
Icon Image

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 110/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 7 năm 2020./.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn