Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản lần 02 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (20/04/2022)
Icon Image

Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã quan trắc nước mặt của các kênh cấp: Kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (Cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (Cống Xìa). ­­­­Kết quả như sau:

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 3 năm 2022 (07/03/2022)
Icon Image

Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 15/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 3 năm 2022./.

Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất (19/11/2021)
Icon Image

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 150/CCQLCL về việc Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất.

Công khai các sản phẩm hàng hóa vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (12/11/2021)
Icon Image

Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-SNN ngày 17 tháng 5 năm 2021 và Quyết định số 509/QĐ-SNN ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 11 năm 2021 (12/11/2021)
Icon Image

Để phục vụ sản xuất vụ lúa Thu Đông ở tiểu vùng giữ ngọt ổn định, sản xuất vụ lúa trên đất tôm-lúa, phục vụ nuôi trồng thủy sản cho tiểu vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A và nuôi trồng thủy sản vùng Nam Quốc lộ 1A.

Hướng dẫn thời vụ sản xuất lúa, rau, màu năm 2021 và vụ Đông Xuân 2021 - 2022 (27/04/2021)
Icon Image

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 48/TB-SNN-TTBVTV hướng dẫn thời vụ sản xuất lúa, rau, màu năm 2021 và vụ Đông Xuân 2021 – 2022./.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (08/04/2021)
Icon Image

Ngày 02/4/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ trong thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 9 năm 2020 (31/08/2020)
Icon Image

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 173/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 9 năm 2020./.

Lịch Điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2020 (21/08/2020)
Icon Image

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 150/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 8 năm 2020./.

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 16) (14/08/2020)
Icon Image

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 27/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2020 (Lần: 16).

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn