Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch công tác Ban Giám đốc
Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 23/11/2020 – 29/11/2020 (26/11/2020)
Icon Image

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 23/11/2020 – 29/11/2020

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 16/11/2020 – 22/11/2020 (19/11/2020)
Icon Image

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 16/11/2020 – 22/11/2020

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 09/11/2020 – 15/11/2020 (17/11/2020)
Icon Image

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 09/11/2020 – 15/11/2020

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 02/11/2020 – 08/11/2020 (17/11/2020)
Icon Image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Từ ngày 02/11/2020 – 08/11/2020)

Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 14/9/2020 – 20/9/2020 (24/09/2020)
Icon Image

Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 14/9/2020 – 20/9/2020

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 21/9/2020 – 27/9/2020 (23/09/2020)
Icon Image

Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 21/9/2020 – 27/9/2020

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020 (14/08/2020)
Icon Image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/8/2020 – 16/8/2020)
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020 (06/08/2020)
Icon Image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (03/8/2020 – 09/8/2020)
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020 (05/08/2020)
Icon Image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (27/7/2020 – 02/8/2020)
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 (29/07/2020)
Icon Image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (13/7/2020 – 19/7/2020)
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn