Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm – lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm...
Trong năm 2020, Ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu vừa chịu tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan gây ra hạn hán, xâm nhập mặn vừa chịu tác động của dịch Covid 19 gây ảnh hưởng lớn đến hoạt...
Nhằm tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và giám sát chặt chẽ tình hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh, phát hiện nhanh diễn biến xấu về môi trường, kịp thời cảnh...
Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó...
Chiều  ngày 13/01/2021, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Lưu Hoàng Ly, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở...
Kết quả thực hiện năm 2020, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 16.351,33 triệu con (giảm 3.838,35 triệu con so với cùng kỳ năm 2019) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 7.052,09 triệu...
Năm 2020, diện tích thả giống tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 24.050 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2.250 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 11.247...
Huyện Phước Long đang tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nên vấn đề tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế được Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm. Vườn tạp được...
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bên cạnh việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản (Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ...
Sáng ngày 25/12/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn nâng cấp và nhân rộng hệ thống quản lý văn bản liên...
Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai do ông Lưu...
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn