Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hoạt động Đảng- Đoàn Thể
Ngày Đoàn viên và Chủ nhật xanh của Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (25/03/2021)
Icon Image

Ngày 21 tháng 3 năm 2021, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức "NGÀY ĐOÀN VIÊN" bằng hoạt động thực hiện công trình thanh niên "Cải tạo, sơn mới hàng rào trụ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn" từ nguồn kinh phí của mô hình "90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)" và vận động từ cấp Ủy.

Hội thao Thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (25/03/2021)
Icon Image

Hội thao Thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2021 do Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 (04/02/2021)
Icon Image

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 (gọi tắt là Lớp Bồi dưỡng) cho 84 học viên là đối tượng kết nạp Đảng của các Sở, Ban, Ngành tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 04 công chức, viên chức tham gia).

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn