Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại

Họ tên Điện thoại Email
Lưu Hoàng Ly - Giám đốc 0913. 892558 hoanglynnbl@gmail.com
Phạm Thanh Hải - Phó giám đốc 0913. 990333  
Lê Hoàng Tùng - Phó giám đốc 0918.934562 hoangletungbl@gmail.com
VĂN PHÒNG SỞ 02913. 823826 snnptnt@baclieu.gov.vn
Nguyễn Hoàng Xuân - Chánh văn phòng 0909. 930829  
Phan Quốc Tuấn - Phó Chánh văn phòng 0918. 570726  
Lê Chí Tâm - Kế toán 0918. 367744  
Quách Thị Huyền Trân - Văn thư 0916. 337875  
Trương Thành Quang - Quản Trị mạng 0909. 374020 quangsnn@baclieu.gov.vn
Phùng Thị Là - Thũ quỷ 0942.430737  
Chung Hải Sơn - Tài xế 0918. 627829  
Vạng Thanh Vân - Tài xế 0913. 193657  
Nguyễn Thị Nhỏ - Nhân viên 0949. 830962  
Hồ Thị Mai Trâm - Chuyên viên 0944.890414  
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 02913. 823939 tccbsnnbl@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH 02913.823937 pkhsnnbl@gmail.com
THANH TRA SỞ 02913.825407 thanhtranongnghiepbl@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 02913.828629 xaydungcongtrinhsnn@gmail.com
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn