Liên kết web
Thống kê truy cập
Chuyển đổi số
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu (24/04/2023)
Icon Image

Nhằm kết nối và chia sẽ dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 19/4/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với VNPT Bạc Liêu tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tra cứu thông tin giá giống, vật tư nông nghiệp, thuỷ sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (24/04/2023)
Icon Image

Sở Tài chính đã chính thức đưa vào khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu giá địa phương. Theo đó, giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (được ban hành theo Công bố liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính) đã được công khai trên môi trường mạng để người sử dụng thuận tiện tra cứu.

Chuyển giao phần mềm Số hóa bản đồ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất phía Bắc Quốc lộ 1A (20/03/2023)
Icon Image

Ngày 16/3/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (đại diện thực hiện là Chi cục Thủy lợi) tổ chức cuộc họp chuyển giao phần mềm Số hóa bản đồ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất phía Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh Bạc Liêu.

Tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài và quản trị Cổng/Trang Thông tin điện tử (07/11/2022)
Icon Image

Nhằm nâng cao kỹ năng viết tin, biên tập tin, bài và quản trị Cổng Thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước, ngày 02 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bạc Liêu, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài và quản trị Cổng/Trang Thông tin điện tử (TTĐT) các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022 cho các đối tượng là quản trị Cổng TTĐT, thành viên Ban Biên tập và cộng tác viên.

Hội nghị trực tuyến sơ kết chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 (10/08/2022)
Icon Image

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị.

Tập huấn chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước (11/12/2020)
Icon Image

Nhằm góp phần năng cao công tác cải cách hành chính của tỉnh Bạc Liêu, hướng đến một nền hành chính hiện đại, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn “Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tỉnh Bạc Liêu” cho đại diện của 10 tổ chức và 90 cá nhân là lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Phước Long.

Tập huấn an toàn thông tin cho người dùng (31/10/2020)
Icon Image

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn “An toàn thông tin cho người dùng” cho 30 học viên là trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc các Sở, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tập huấn kiến thức về an toàn, an ninh thông tin (14/05/2020)
Icon Image

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu tổ chức tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho hơn 20 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các Sở, Ngành, huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ cho 48 học viên về biên tập tin, bài (14/05/2020)
Icon Image

Nhằm nâng cao kỹ năng biên tập tin bài cho đội ngũ làm công tác biên tập của Cổng thông tin điện tử các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hội nghị an toàn, an ninh thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2015 (14/05/2020)
Icon Image

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2015, tại Nhà khách Hùng Vương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công ty Đức Nguyên Á tổ chức Hội nghị an toàn, an ninh thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2015. Ông Trần Quốc Nông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn