Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chính sách kêu gọi đầu tư
Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, dân tộc thiểu số và tái định cư (24/11/2020)
Icon Image

Dự án "Phát triển thủy sản bền vững" WB đã tuyển tư vấn xây dựng Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, Dân tộc thiểu số và tái định cư (các báo cáo được gửi kèm)

CHÍNH SÁCH KÊU GỌI ĐẦU TƯ Thứ Tư, 29/11/2017, 09:55 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu (14/05/2020)
Icon Image

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.
 

Những cây trồng, vật nuôi chủ lực để thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” tỉnh Bạc Liêu (14/05/2020)
Icon Image

“Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” là các hoạt động rà soát, phân tích, đánh giá các yếu tố đầu vào (đất đai, nguồn nước, khí tượng, thủy văn, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, khoa học, công nghệ, vốn đầu tư, tổ chức sản xuất, quản lý, v, v, ...) của sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và các yếu tố đầu ra của nông sản (thị trường, giá cả) để lựa chọn ra những mô hình sản xuất hợp lý, hiệu quả, phù hợp với quy luật cung – cầu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp (trước hết là các sản phẩm chủ lực có lợi thế phát triển và khả năng canh tranh cao trên thị trường); nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho cư dân nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

Định hướng phát triển Ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (14/05/2020)
Icon Image

Mục tiêu đến năm 2020: Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Đảm bảo phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm cả an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho cư dân nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực (đất đai, nguồn nước, lao động, vốn đầu tư, khoa học và công nghệ, v, v, ...); giảm phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, khai thác tốt các lợi ích về môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai, nâng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.

Phê duyệt báo cáo rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 (14/05/2020)
Icon Image

Ngày 28/5/2015, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (14/05/2020)
Icon Image

Ngày 06/02/2015, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn