Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Các đơn vị trực thuộc
Các đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

* * * 

1. Chi cục Thủy sản - ĐT: 0291.3949979

Ông Nguyễn Hoàng Xuân, Chi cục trưởng, SĐT: 0909930829, Email: nhxuan1977@gmail.com

2. Chi cục Phát triển nông thôn - ĐT (Fax) : 0291.3955479

Ông  Đặng Minh Pháp, Chi cục trưởng, SĐT: 0919608708, Email: dmphaptlbl@gmail.com

3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - ĐT: 0291.3957366 - Fax: 0291.3957619

Ông Lâm Hồng Khánh, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 892041, Email: chicucqlclbl@yahoo.com.vn

4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - ĐT: 0291.3824455 - Fax: 0291.3826834

Ông Trần Văn Na, Chi cục trưởng, SĐT: 0919 059921, Email: trvna1966@gmail.com   

5. Chi cục Thủy lợi - ĐT: 0291.3822477 - Fax: 0291.3823317

Ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 990277, Email: laithanhan2003@yahoo.com

6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y - ĐT (Fax): 0291.3822344 

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 136834, Email: nguyenduyhung@yahoo.com.vn

7. Chi cục Kiểm lâm - ĐT (Fax): 0291.3829300

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 892290, Email: vanphucbl@gmail.com

8. Trung tâm Khuyến nông - ĐT: 0291.3949007

Ông Nguyễn Văn Vượng, Phó Giám đốc phụ trách SĐT: 0913 849974, Email: ngvanvuongbl@gmail.com 

9. Trung tâm Giống Nông nghiệp - ĐT: 0291.3880164 - Fax: 0291.3880572

Ông Nguyễn Phương Hùng, Giám đốc, SĐT: 0918 876715, Email: phuonghungknbl@gmail.com 

10. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - ĐT: 0291.3822601 - Fax: 0291.3780139

Ông Trương Quốc Quang, Giám đốc, SĐT: 0913 025998, Email: truongquangkl@gmail.com

11. Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh 

Ông Lê Thanh Đạm, Giám đốc, SĐT: 0948 133334, Email: lethanhdamccn@gmail.com 

12. Ban Quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ ven biển - ĐT (Fax): 0291.3835991

Ông Trần Bình Lộc, Giám đốc, SĐT: 0913 174191, Email: bqlvcbl@gmail.com

  

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn