Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Các đơn vị trực thuộc
Các đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

* * * 

1. Chi cục Thủy sản  - ĐT: 0291 3949979 - Fax: 0291. 3826484

       Ông Pham Hoàng Giang, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 791673, Email: phamhoanggiang0304@yahoo.com.vn 

2. Chi cục Phát triển nông thôn - ĐT (Fax) : 0291. 3955479

      Ông  Huỳnh Thanh Sơn, Phó  Chi cục trưởng, SĐT: 0918 712652, Email: nongthonbaclieu@gmail.com

3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm  sản và Thủy sản - 0291.3957366 - Fax: 0291. 3957619

        Ông Lâm Hồng Khánh, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 892041, Email: chicucjqlcl@yhaoo.com.vn   

4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật - ĐT: 0291. 3824455 - Fax: 0291.3826834

        Ông Trần Văn Na, Chi cục trưởng, SĐT: 0919 059921, Email: ccbvtvbaclieu@gmail.com

5. Chi cục Thủy lợi - ĐT: 0291. 3822477 - Fax: 0291. 3823317

        Ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 990277, Email: chicucthuyloibaclieu@yahoo.com.vn

6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y - ĐT (Fax): 0291. 3822344 

          Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chi cục trưởng phụ trách, SĐT: 0913 136834.   

7. Chi cục Kiểm lâm - ĐT (Fax): 0291. 3829300

         Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 892290, Email: vanphucbl@gmail.com

8. Trung tâm Khuyến nông - ĐT: 0291.3949007

         Ông Huỳnh Quốc Khởi, Giám đốc, SĐT: 0913 990259, Email: huynhquockhoi22@gmail.com

9. Trung tâm giống Nông nghiệp - ĐT: 0291. 3880164 - Fax: 0291. 3880572

         Ông Nguyễn Phương Hùng, Giám đốc, SĐT: 0918 876715, Email: phuonghungknbl@gmail.com 

10. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn - ĐT: 0291. 3822601 - Fax: 0291. 3780139

         Ông Trương Quốc Quang, Giám đốc, SĐT: 0913 025998, Email: truongquangkl@gmail.com

11. Ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá tỉnh 

        Ông Lê Thanh Đạm, Phó Giám đốc, SĐT: 0948 133334  Email: lethanhdamccn@gmail.com 

12. Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven biển  - ĐT (Fax): 0291. 835991

        Ông Trần Bình Lộc, Giám đốc, SĐT: 0913 174191, Email: bqlvcbl@gmail.com

  

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn