Liên kết web
Thống kê truy cập

null Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ sáu, 28/03/2014, 16:31
Màu chữ Cỡ chữ
Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Quyết định này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và được áp dụng đối với các địa phương trên địa bàn cả nước; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong quá trình xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 

         Xây dựng nông thôn mới  (Ảnh minh họa)

         Xây dựng nông thôn mới  (Ảnh minh họa)

 


Việc xét công công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy địnhphải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm.

 

Quyết định này quy định việc công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới do Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện, còn việc công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

 

Theo đó, địa phương muốn đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện sau:

 

Xã đạt chuẩn nông thôn mới phải: Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận; 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

 

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận; 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định; 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập, các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

 

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định; 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập, các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Còn đối với việc công nhận lại xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thì phải đảm bảo đạt các điều kiện  nói trên liên tục trong 05 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

 

Ngoài ra, quyết định này còn quy định trình tự xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn như sau:

 

Ủy ban nhân dân xã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25 tháng 9 hàng năm.

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho các xã; tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới và lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 10 hàng năm.

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ra Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trước ngày 10 tháng 11 hàng năm;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh sách huyện, tỉnh đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mi theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận.

 

Để triển khai thực hiện Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này; các Bộ, ngành có trách nhiệm rà soát bổ sung, sửa đổi các tiêu chí cụ thể trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và hướng dẫn địa phương thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế; làm cơ sở cho việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia và giám sát việc thực hiện Quyết định này. Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chđạo và tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan. /.

 

Thanh Tòng

Số lượt xem: 253

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn