Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 01/07/2021, 08:21
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phổ biến tài liệu về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) theo Hướng dẫn số 21-HD/BTGĐUK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, với các nội dung:

1. Khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

2. Những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng Tư lệnh – Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng hai đế quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

 - Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một thiên tài quân sự, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công hiển hách.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người có công lao to lớn góp phần vào việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự – đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Nhà văn hóa lớn, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử, … và phong trào cách mạng thế giới.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và bạn bè quốc tế./.

Xem nội dung chi tiết

QKV - Phòng Tổ chức cán bộ

Số lượt xem: 873

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn