Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ hai, 26/07/2021, 14:21
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, …

Thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phổ biến tài liệu về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921- 08/8/2021) theo Hướng dẫn số 22-HD/BTGĐUK ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, với nội dung:

1. Khái lưc tiu s, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo.

2. Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

- Người thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một Bí thư trẻ tuổi dũng cảm, năng động, hoạt động ở những địa bàn quan trọng.

- Đồng chí Lê Quang Đạo - Người có công lao, đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

+ Người chỉ huy chính trị, quân sự - Anh cả của ngành Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Một nhà lý luận trên lĩnh vực khoa giáo của Đảng.

+ Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, mở rộng dân chủ, xây dụng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

+ Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Việt Nam, phát huy vai trò của Mặt trận, tăng cường đổi mới công tác Mặt trận, không ngừng nâng cao chất lượng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế trong thời kỳ đổi mới đất nước.

3. Đồng chí Lê Quang Đạo – Tấm gương mẫu mực về đạo đức, phẩm chất cách mạng.

- Tấm gương về ý chí kiên cường với tinh thần tiên phong quả cảm.

- Tấm gương mẫu mực về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để các thế hệ sau mãi học tập, noi theo.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước./.

Xem nội dung chi tiết đề cương tuyên truyền

QKV, Phòng Tổ chức cán bộ Sở

Số lượt xem: 411

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn