Liên kết web
Thống kê truy cập

null Triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Bản tin ngành
Thứ sáu, 28/04/2023, 16:47
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Sáng ngày 25/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu (ảnh do tác giả cung cấp)

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; một số doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 của Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được phê duyệt theo Quyết định số 296/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là:

Nâng cao đóng góp của khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ của các tổ chức KH&CN công lập và khu vực tư nhân. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng ngành nông nghiệp ở mức trên 50%.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị (ảnh do tác giả cung cấp)

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (VietGAP) hoặc tương đương trở lên đạt trên 40%. Tỷ lệ kết quả các nhiệm vụ KH&CN có sản phẩm là giống, vật tư đầu vào, quy trình công nghệ, thiết bị, tiến bộ kỹ thuật ..., được ứng dụng vào thực tiễn đạt trên 90% vào năm 2025 và đạt trên 95% năm 2030. Có ít nhất 60% kết quả nghiên cứu được công nhận tiến bộ kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất; trong đó khoảng 15% kết quả nghiên cứu được đăng ký bản quyền sáng tạo, sở hữu trí tuệ. Tổng giá trị chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học thuộc Bộ cho doanh nghiệp tăng 20% giai đoạn 2021-2025 và 35% giai đoạn 2026-2030.

Hỗ trợ xây dựng và phát triển được ít nhất 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước; xây dựng và phát triển 50-100 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái nông nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST chiếm 60% vào năm 2025 và chiếm 85% vào năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: Ngành sẽ tập trung nâng cao tính tự chủ, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu tổ chức khoa học, công nghệ trong việc hoạch định chiến lược, định hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Trường Đại học, Viện Nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh; tiếp tục quan tâm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo./.

Thanh Quang

Số lượt xem: 67

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn