Liên kết web
Thống kê truy cập

null Triển khai đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tục hành chính
Thứ ba, 04/10/2022, 08:21
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Căn cứ Công văn số 3106/UBND-KSTHC ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở và các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

(Kèm tài liệu hướng dẫn).

Số lượt xem: 492

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn