Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong 6 tháng đầu năm 2020 của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bản tin ngành
Thứ sáu, 05/06/2020, 08:38
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong 6 tháng đầu năm 2020 của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt;tạo điều kiện cho 06 Công ty, doanh nghiệp thuê 890 ha đất nuôi trồng thủy sản và 04 doanh nghiệp thuê 113 ha đất sản xuất giống; 07 doanh nghiệp nhận khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, với quy mô 770,93 ha. Phổ biến các chính sách, thông tin thị trường để doanh nghiệp chủ động trong sản xuất và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước theo quy định hiện hành,hướng dẫn các doanh nghiệp về những quy định và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến nông, lâm, thủy sản và muối, tham gia chuỗi sản xuất với mô hình liên kết cộng đồng và thực hiện truy xuất nguồn gốc cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tham gia thực hiện các phương án hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững mối quan hệ với các đối tác đã được thiết lập, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc Sở về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm chấn chỉnh kịp thời không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, theo đó từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 386 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.
Cùng với việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg, đó là Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 -2020, ngành nông nghiệp tiếp tục lập các thủ tục để thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Giống nông nghiệp; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành đã duy trì Tổ hỗ trợ doanh nghiệp (theo Quyết định số 291/QĐ-SNN ngày 09/6/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Công ty, doanh nghiệp, liên kết với nông dân sản xuất và bao tiêu lúa, gạo theo chuỗi; xây dựng phương án, kế hoạch, hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm; phối hợp các hợp tác xã vận động nông dân tham gia cánh đồng lớn, liên kết với các Công ty; giám sát tình hình các doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vào các mô hình liên kết sản xuất; giải quyết những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nông dân và doanh nghiệp.
Nhằm nângcao trình độ và đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức ngành cũng đã tạo điều kiện cho 17 người đi học sau Đại học, 15 người tham gia bồi dưỡng quản lý Nhà nước ở các ngạch và 07 người tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng.
Theo chức năng nhiệm vụ của nhà nước giao, ngoài những công việc trên ngành đã chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm (ATTP), quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP cho 22 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; xác nhận 02 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (gạo Một bụi đỏ của Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Dân; sản phẩm yến sơ chế và yến hủ chưng sẵn của cơ sở yến sào Mai).Tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của 14 cơ sở (04 cơ sở sản xuất cà phê; 06 cơ sở sản xuất thực phẩm chế biến; 01 hợp tác xã sản xuất gạo một bụi đỏ; 02 cơ sở sản xuất tổ yến sơ chế; 01 cơ sở sản xuất khô thủy sản). Tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 43 người; thẩm tra các cơ sở có sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng đợt I năm 2020; kết quả có 15 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng với 4 sản phẩm đạt 4 sao (Tổ yến sơ chế của Cty TNHH SX TM DV Yến sào HI-NEST và tổ yến sơ chế của Cơ sở Yến sào Mai thuộc thành phố Bạc Liêu; muối tinh của Cty CP Muối Bạc Liêu thuộc huyện Vĩnh Lợi; bánh phồng tôm của Cơ sở Nông sản Việt thuộc huyện Phước Long) và 11 sản phẩm đạt 3 sao (chả cá thát lát và cá thát lát rút xương của Cơ sở Bảy Lãnh; rau cần nước của HTX 8/3 thuộc huyện Phước Long; khô cá thu một nắng, khô cá lù đù một nắng và khô cá lưỡi trâu một nắng của Công ty TNHH MTV Thủy sản Hải Tuyền thuộc huyện Đông Hải; khô cá kèo của Cơ sở Xuân Thảo thuộc huyện Vĩnh Lợi; tôm khô của Cơ sở Nguyễn Thị Hải Liên thuộc huyện Hòa Bình; gạo Một bụi đỏ của HTX Nông nghiệp Hồng Dân; bánh đậu xanh của Cơ sở Hương Sen thuộc thành phố Bạc Liêu và chả lụa của Cơ sở Dịch vụ cầm đồ Trường Giang - Nam Á thuộc thị xã Giá Rai); hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ 13 sản phẩm (thị xã Giá Rai 07 sản phẩm và huyện Hòa Bình 06 sản phẩm) để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện.
Xây dựng mới 03 cánh đồng lớn,nâng tổng số cánh đồng lớn lên31 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 18.611 ha (chiếm 18,94% diện tích canh tác); thực hiện liên kết chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản1.321,5 ha/470 hộ và bao tiêu 16,12 tấn tôm của nông dân ở các Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đông Hải, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với diện tích 17.383 ha, sản lượng bao tiêu 132.119 tấn, chiếm 22,56 % sản lượng lúa đã thu hoạch (585.747 tấn).
Về phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh và 2 giai đoạn, đã có 05 công ty thả nuôi tôm 90 ha, diện tích thiệt hại 0,91 ha, thu hoạch 54 ha, sản lượng 1.350 tấn, năng suất bình quân 25 tấn/ha và 331 hộ dânthả nuôi tôm 700 ha, diện tích thiệt hại 6,72 ha, thu hoạch 320 ha, sản lượng 7.040 tấn, năng suất bình quân 22 tấn/ha;Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thi công hoàn thành trên 64% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I và chuẩn bị thi công giai đoạn II “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”; ngành nông nghiệp đang lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”.
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệpđúng quy định của pháp luật nhưng không hình sự hóa mối quan hệ và kiểm tra không quá 01 lần/năm/cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị có chức năng thanh tra của Sở đã thực hiện kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp; 08 cơ sở kinh doanh hàng hóa vật tư thủy sản; 15 phương tiện vận chuyển giống thủy sản, 15 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm; 04 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn; 298 hộ nuôi chim yến (cho ký cam kết thực hiện quy định về nuôi chim yến). Đồng thời, lấy 119 mẫu vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm kiểm tra chất lượng, kết quả có 15 trường hợp vi phạm và 35 mẫu các loại vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng, đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 424,806 triệu đồng./.
Lâm Văn Thắng

Số lượt xem: 411

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn