Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tình hình thu hút vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010

Nước sạch và VSMTNT
Thứ bảy, 19/03/2011, 18:41
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thu hút vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010

Nhằm giúp địa phương từng bước vươn lên bằng mọi nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bạc Liêu đã thu hút được 12 dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm các dự án do các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quản lý, với tổng giá trị cam kết tài trợ 999 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 575 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng. Các nhà tài trợ chính là JICA, WB, Chính phủ Đức, Chính phủ Úc, ADB…, trong đó WB tài trợ cho 4/12 dự án với tổng vốn ODA trên 203 tỷ đồng; JICA cũng tài chợ cho 4/12 dự án với tổng vốn ODA trên 47 tỷ đồng. Các dự án do JICA tài trợ có quy mô nhỏ. Đáng kể nhất là Chính phủ Úc đã tài trợ cho dự án cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường thị xã Bạc Liêu với tổng vốn ODA trên 229 tỷ đồng. Dự án này góp phần rất lớn vào việc cấp thoát nước và cải thiện môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng, sửa chữa trường lớp học và trang thiết bị cho trường học; giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ y tế tuyến dưới trang thiết bị, hạ tầng cơ sở phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, tăng cường năng lực và chất lượng y tế các huyện trong tỉnh; cấp thoát nước, bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc rừng.

Trong 12 dự án trên, đã hoàn thành 4 dự án đưa vào hoạt động với tổng vốn 127 tỷ đồng, trong đó vốn ODA trên 74 tỷ đồng (bao gồm các dự án: Dự án bảo vệ đất ngập nước ven biển; Dự án Cấp nước Ngan Dừa; Dự án Hệ thống thủy lợi Chùa Phật 30/4; Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu). Các dự án này đã phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Các dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Phan Văn Công Luận -   Sở KH&ĐT

Cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 382

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn