Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát về việc thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bản tin ngành
Thứ năm, 14/05/2020, 09:01
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát về việc thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng – phòng hộ ven biển trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Ban Quản lý Vườn chim tỉnh Bạc Liêu. Sở đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-SNN ngày 14/02/2020 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ ven biển. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kết hợp với Chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, gây nuôi động vật hoang dã theo các quy định của pháp luật (theo chuyên ngành hoặc liên ngành) để kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trong công tác bảo vệ rừng; tổ chức truy quét các tụ điểm khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật, kiểm tra, kiểm soát lâm sản; kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ và kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về gây nuôi động vật hoang dã với các cơ sở gây nuôi, cũng như việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển động vật hoang dã trên các địa bàn tỉnh.
                                              Ông Phạm Văn Thiều phát biểu tại cuộc họp.    Ảnh: Kim Thêu
 
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ, để di dời, sắp xếp tái định cư cho 915 hộ dân cư đang sinh sống (đang lập Đề án dự kiến di dời 232 hộ) trong khu vực rừng phòng hộ xung yếu ven biển và tái định cư tại chổ cho các hộ trong khu vực xây dựng của dư án (theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh, trong đó bố trí 08 khu tái định cư tại 3 điểm ở thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải). Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Vì vậy, trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giao khoán đất rừng phòng hộ ven biển, hành lang đê biển, khu dân cư tái định cư đã được quản lý, bảo vệ và phát triển tốt trong thời gian qua.
Tại buổi làm việc, một số vấn đề xoay quanh nội dung báo cáo được các thành viên Đoàn Giám sát đặt ra đã được lãnh đạo Sở và các Đơn vị trực thuộc Sở giải đáp, làm rõ.
Ông Phạm Văn Thiều,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát đánh giá cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh, ... ./.

Số lượt xem: 93

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn