Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong tháng 4 năm 2023

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ ba, 02/05/2023, 08:35
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong tháng 4 năm 2023

Trong tháng 4 năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Tên các sản phẩm tự công bố

1

Cơ sở Nguyễn Thị Huê

(Nguyễn Thị Huê)

- Chả lụa

- Chả gân

2

Hộ Kinh doanh Sơn Hà

(Nguyễn Thị Hà)

- Chả lụa

- Chả gân

- Chả chiên

      

 

 

 

 

 

 

LNB-Ban Biên tập

Số lượt xem: 43

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn