Liên kết web
Thống kê truy cập

null Thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin

Chuyển đổi số
Thứ sáu, 24/01/2014, 10:10
Màu chữ Cỡ chữ
Thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin

  

                        Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại diễn đàn cấp cao CNTT

                       Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao CNTT

                      Ảnh: theo http://www.ictnews.vn

 

 

Theo Quyết định này, các Ủy viên thường trực gồm Bộ trưởng các Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra có thêm  18 Ủy viên gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Quốc phòng; Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng;  Ban Kinh tế Trung ương; Văn phòng Quốc hội và Tổng Thư ký Ủy ban.

 

Thủ tướng ra quyết định Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin sẽ có các chức năng, Tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Ngoài ra Ủy ban sẽ Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

 

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban sẽ quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban; chủ trì các cuộc họp của Ủy ban và Hội nghị Ủy viên thường trực. Ủy ban họp định kỳ 1 năm 1 lần. Ủy viên thường trực họp 6 tháng 1 lần và đột xuất khi có yêu cầu.

 

Các Ủy viên thường trực quyết định thành lập tổ giúp việc đặt tại cơ quan mình. Các tổ giúp việc có trách nhiệm phối hợp công tác với Bộ phận giúp việc cho Ủy ban. Các thành viên của Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên khác của Ủy ban sử dụng con dấu của cơ quan mình. Kinh phí hoạt động của Ủy ban, Hội đồng tư vấn và Bộ phận giúp việc cho Ủy ban được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin.

 

Căn cứ Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan mình do Thủ trưởng cơ quan làm Trưởng ban.

 

Thanh Quang

 

Số lượt xem: 438

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn