Liên kết web
Thống kê truy cập

null Thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp tại Bạc Liêu

Thủy sản
Thứ tư, 10/02/2021, 10:05
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp tại Bạc Liêu

Thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu) triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả như sau:

Thủy sản là một trong những đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Ảnh: Văn Chí

Công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, theo đó danh sách địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm: Thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Đông Hải với tổng số 23 xã, phường, thị trấn.

Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu).

Thường trực BCĐ tỉnh đã thống nhất với 02 doanh nghiệp bảo hiểm về kế hoạch triển khai, đồng thời đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch này, ngày 20/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng được hổ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hiện tại, 2 Doanh nghiệp bảo hiểm đang phối hợp cùng các huyện, thị xã, thành phố được BCĐ tỉnh phân công phụ trách để thống nhất kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn cho BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố, đại lý, hộ nông dân về chủ trương, quy tắc, điều khoản, biểu phí, ...

Để tiếp tục phát huy hiệu quả thực tiễn, chính sách về bảo hiểm nông nghiệp đã dần được hoàn thiện,  ngày 25/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2024 được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021. Việc triển khai tiếp bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp triển khai, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính khi xảy ra rủi ro./.

Trần Lý Hoàng Phương

Số lượt xem: 1057

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn