Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thực hiện cấp mã số cho vùng nuôi tôm

Thủy sản
Thứ tư, 13/01/2021, 09:29
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện cấp mã số cho vùng nuôi tôm

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) chấp hành đúng các quy định hiện hành của Nhà nước (Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực). Tháng 11 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu tổ chức 31 lớp tập huấn tuyên truyền các văn bản nêu trên cho hơn 1.500 cán bộ, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản biết để thực hiện.

Ao nuôi tôm siêu thâm canh                 Ảnh: Quang Vinh

Sau các đợt triển khai tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản có liên quan, đã đạt được một số kết quả rất tích cực, phần lớn các tổ chức, cá nhân đã chủ động chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thủy sản 2017. Song bên cạnh đó, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa chấp hành, đặc biệt là việc chấp hành đăng ký đối với đối tượng nuôi thủy sản chủ lực, điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước nói chung và ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản nói riêng.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực NTTS tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Ngày 17/2/2020, Chi cục Thủy sản tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 93/SNN-CCTS về việc Thông báo quy trình cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu và UBND các xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực NTTS trên địa bàn quản lý chấp hành nghiêm việc đăng ký nuôi trồng thủy sản (cấp mã số). Tuy nhiên, tính đến tháng 12 năm 2020 toàn tỉnh chỉ có 94 cơ sở đăng ký, trong đó số hộ đủ điều kiện và được xác nhận là 90 hộ (181 ha) và 4 hồ sơ còn lại không hợp lệ.

Mặc dù Chính phủ đã có quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thì công tác xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (cấp mã số) được thực hiện theo danh mục số 15 (Số hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Quốc gia: 1.004692.000.00.00.H04) với thời gian giải quyết thủ tục xác nhận theo quy định là 5 ngày làm việc. Song đến nay kết quả đăng ký xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng chủ lực trên địa bàn tỉnh còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Vấn đề tồn tại này là do một số nguyên nhân sau:

Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực và nuôi thủy sản lồng bè ở một số địa phương đến người dân còn chậm và chưa được quan tâm thực hiện. Số cơ sở nuôi nhỏ lẻ chiếm đa số, chưa hiểu rõ mục đích của việc đăng ký nuôi đối tượng thuỷ sản chủ lực hoặc không chủ động thực hiện các thủ tục do phải chuẩn bị thành phần hồ sơ và đến nộp hồ sơ tại cơ quan cấp tỉnh. Một trong những vướng mắc nhất hiện nay là các cơ sở nuôi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chính chủ, không có hợp đồng thuê đất dài hạn, ... Bên cạnh đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân nuôi trồng thủy sản phần lớn là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất ven sông, ... chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Thủy sản 2017, vì vậy người dân gặp khó khăn khi thiết lập hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản.

Một nguyên nhân khác là hiện nay, đa số người nuôi tôm dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thuế chấp ngân hàng vay vốn sản xuất nên gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi trồng thủy sản. Do đó, việc thực hiện đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực của người dân đến nay chưa thực hiện được theo quy định. Nhiều tổ chức, cá nhân đang nuôi tôm trong vùng đất trồng lúa kém hiệu quả được phép chuyển đổi sang đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn ghi mục đích sử dụng là đất trồng lúa).

Để tháo gỡ những khó khăn hiện nay, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi trồng thuỷ sản và các vướng mắc liên quan; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

Đối với các Hội, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi tôm xuất khẩu thực hiện nghiêm việc đăng ký, cấp mã số theo quy định của Luật Thủy sản.

Các doanh nghiệp, người nuôi tôm cần thực hiện nghiêm việc đăng ký, cấp mã số theo quy định; nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm khâu trung gian để giảm giá thành sản xuất; áp dụng các hình thức nuôi có chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP, ASC, … để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại đối với tiêu thụ nội địa và các thị trường mới; không sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc, hóa chất trong nuôi tôm, .../.

 

Trần Lý Hoàng Phương

Số lượt xem: 60

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn