Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông tin biến động giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh

Bản tin ngành
Thứ ba, 30/08/2022, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tin biến động giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quý II năm 2022 (Số 48/CB-LS.NN-TC ngày 15/7/2022). Theo đó, so với giá tại Công bố Liên Sở của Quý I năm 2022 (Số 31/CB-LS.NN-TC ngày 21/4/2022), giá Quý II năm 2022 ghi nhận có biến động, cụ thể như sau:

- Nhóm có biến động giá từ 10% trở lên (cả chiều tăng và chiều giảm):

Về chiều tăng giá, tăng từ 10-51% so với Quý I năm 2022, gồm 04 nhóm, cụ thể là: 1) Nhóm lâm sản gồm các loại gỗ gõ mật xẻ súc, thông Cospa, chò xẻ súc, căm xe xẻ súc, chò tròn, vên vên tròn, thau lao tròn, thau lao xẻ súc, lim tròn, dầu xẻ súc, lim xẻ súc và gỗ dầu tròn; 2) Nhóm giống động vật hoang dã có cá sấu loại 2 (loại 15-20 kg/con) và cá sấu loại 1 (loại 7-14 kg/con); 3) Nhóm thuốc bảo vệ thực vật có Pegasus 500SC; 4) Nhóm phân đơn có Kali.

Về chiều giảm giá, giảm từ 10-15% so với Quý I năm 2022, gồm 04 nhóm, cụ thể là: 1) Nhóm lâm sản có gỗ cẩm lai tròn; 2) Nhóm giống chăn nuôi có vịt siêu thịt, vịt Huế, heo con loại 8-12 kg/con, tôm thẻ chân trắng loại post 12 không xét nghiệm; 3) Nhóm giống động vật hoang dã có cá sấu giống loại dài 28-30 cm; 4) Nhóm thuốc bảo vệ thực vật có Atabron 5 EC và Vitako 40WG.

- Nhóm có biến động giá từ trên 5% đến 9% (cả chiều tăng và chiều giảm):

Về chiều tăng giá, tăng từ trên 5-9% so với Quý I năm 2022, gồm 05 nhóm, cụ thể là: 1) Nhóm lâm sản có gỗ sao tròn và gỗ gõ mật tròn; 2) Nhóm thức ăn chăn nuôi 8000 (heo từ 30-60kg) loại 5kg/túi, 9000 (cho heo nái) loại 5kg/túi của Cty Nupak, A73 (nái chửa), A78 (heo 30 kg- xuất chuồng), A88 (heo 15-30 kg) của Cty US FEED; 3010 (gà 01-14 ngày tuổi), 3020 (gà 15-28 ngày tuổi), 3030 (gà 29 ngày tuổi -xuất thịt), 3040 (gà hậu bị từ 8-18 tuần tuổi), 3050 (gà đẻ từ 19 tuần  tuổi trở lên) của Cty AF; 3) Nhóm thuốc thú y chăn nuôi có dại chó; 4) Nhóm thuốc thú y thủy sản gồm nhóm xử lý môi trường và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản như CLEAN ONE, VITAMIN C TẠT, YUCCA SHRIMP, YUCCA 100, … và nhóm thức ăn bổ sung, men tiêu hóa dùng trong nuôi trồng thủy sản như MEN TÔM THẺ, MENLACTIC, HEPHATOP, C MAX 70, HUGE PRAWN, CLEAN USA, … ; 5) Nhóm phân đơn có Phân DAP (Trung Quốc) và NPK (Bình Điền).

Về chiều giảm giá, giảm từ trên 5-9%, gồm 03 nhóm, cụ thể là: 1) Nhóm lâm sản có gỗ cẩm lai xẻ súc và gỗ hương xẻ súc; 2) Nhóm giống chăn nuôi có gà Jepa, gà nòi Bình Định, tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng (đã xét nghiệm); 3) Nhóm thuốc bảo vệ thực vật gồm Ridomil MZ 72 WP, Dioto 250 EC, TT Led 70WG, Radiant 60SC.

- Nhóm có biến động giá dưới 5% (cả chiều tăng và chiều giảm):

Về chiều tăng giá, tăng từ 1-5% so với Quý I năm 2022, gồm 05 nhóm cụ thể là: 1) Nhóm lâm sản có gỗ căm xe tròn, gỗ vên vên xẻ súc, gỗ sao xẻ súc; 2) Nhóm giống chăn nuôi có vịt xiêm (Ngan giống), vịt xiêm Pháp, tôm sú gia hóa; 3) Nhóm thức ăn chăn nuôi A84 (heo nái nuôi con), A68 (vịt đẻ) của Cty US FEED; 1120 (heo 5kg- xuất chuồng), 1110 (heo 15kg-xuất chuồng), 1210 (heo nái mang thai và nuôi con), 2010 (vịt 01-21 ngày tuổi), 2020 (vịt 22 ngày tuổi-xuất bán) của Cty AF; 551 (heo từ 7-15kg), 552 (heo từ 15-30kg), 553 (heo từ 30-60kg) của Cty CP; 404 (gà con), 403 (gà lớn) của Cty Toàn Phát; 4) Nhóm thức ăn thủy sản (tôm sú) gồm các mã sản phẩm L000-L500 của Cty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam và các mã sản phẩm No.1-No.4 của Cty TNHH Grobest Việt Nam; 5) Nhóm phân đơn có Lân (Long Thành).

Về chiều giảm giá, giảm từ 1-5% có 02 nhóm là: 1) Nhóm thuốc bảo vệ thực vật gồm Chess 50WG,  Dupont Prevathon 5SC,  Lufenron 50EC,  Beam 75 WP,  Score 250 EC,  Amistar Top 325 SC,  Manozed 80WP,  Fas Fix 150SL,  Sitto-Nin; 2) Nhóm phân đơn có Urea (Cà Mau)./.

                              Trung Hiền

Số lượt xem: 122

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn