Liên kết web
Thống kê truy cập

null Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường phòng dịch bệnh thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 01)

Thông báo
Thứ ba, 30/08/2022, 09:54
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường phòng dịch bệnh thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 01)

Đối tượng quan trắc là 14 kênh cấp: Kênh Trường Sơn, kênh Giồng Me, kênh 11, sông Công Điền, kênh Thông Lưu, kênh 7, kênh Mương 1, kênh Cái Cùng, kênh Hoành Tấu, kênh Lô Gù, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư, sông Bạc Liêu (Láng Tròn). Kết quả quan trắc cụ thể:

- Các chỉ tiêu có giá trị nằm trong khoảng giá trị cho phép tại 06 kênh được quan trắc: Chỉ tiêu nhiệt độ (dao động từ 27 – 29,5 0C), pH (dao động từ 7,3 – 8), H2S (dao động từ 0 – 0,01 mg/L), độ kiềm (dao động từ 66 – 162 mg/L) theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT.

- Các chỉ tiêu còn lại như: Chỉ tiêu oxy hòa tan có 09/14 kênh (kênh Trường sơn, sông Công Điền, kênh Thông Lưu, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Hoành Tấu, kênh Lô Gù, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, sông Bạc Liêu (Láng Tròn)) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,17 - 3,5 lần; chỉ tiêu độ mặn có 04/14 kênh (sông Công Điền, kênh Thông Lưu, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, sông Bạc Liêu (Láng Tròn)) vượt khoảng giá trị cho phép; chỉ tiêu độ trong có 09/14 kênh (kênh Trường sơn, kênh số 11, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Cái Cùng, kênh Hoành Tấu, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư, sông Bạc Liêu (Láng tròn)) vượt khoảng giá trị cho phép từ  1,05 - 5 lần; chỉ tiêu N-NO2- có 10/14 kênh (kênh Trường sơn, kênh Giồng me, kênh số 11, sông Công Điền, kênh Thông Lưu, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Cái Cùng, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,28 - 14,02 lần; chỉ tiêu N-NH3 có 13/14 kênh (kênh Trường sơn, kênh Giồng me, kênh số 11, sông Công Điền, kênh Thông Lưu, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Hoành Tấu, kênh Lô Gù, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư, sông Bạc Liêu (Láng tròn)) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,12 - 10,55 lần; chỉ tiêu TSS có 12/14 kênh (kênh Trường sơn, kênh Giồng me,kênh số 11, kênh Thông Lưu, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Cái Cùng, kênh Hoành Tấu, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư, sông Bạc Liêu (Láng tròn)) vượt khoảng giá trị cho phép từ 02 - 50,9 lần; chỉ tiêu COD có 12/14 kênh (kênh Trường sơn, kênh Giồng me, kênh số 11, sông Công Điền, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Hoành Tấu, kênh Lô Gù, kênh Phó Sinh-Chủ Chí 2, kênh Mới, kênh Bửu 2 -  Kinh Tư, sông Bạc Liêu (Láng tròn)) vượt khoảng giá trị cho phép từ 0,06 - 1,6 lần.

- Mật độ vi khuẫn: Vi khuẩn Vibrio tổng số có 06/14 kênh (kênh Trường sơn, kênh Giồng me, kênh số 11, kênh số 7, kênh Mương 1, kênh Mới) vượt giá trị cho phép từ 1,06 - 7,5 lần; Vi khuẩn Vibrio  Paraheamolyticus có 02/14 kênh (kênh Cái Cùng, kênh Hoành Tấu) được phát hiện với mật độ từ 30 - 50 CFU/mL.

Một số khuyến cáo chung:

Khi lấy nước từ kênh cấp vào ao để nuôi tôm, không nên lấy nước trực tiếp từ các kênh vào ao nuôi mà phải cấp nước qua ao lắng hoặc ao chứa, sau đó cấp vào ao nuôi. Mật độ vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ở các kênh cao hơn giới hạn cho phép cần xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

Hộ nuôi cần kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường nước ao nuôi để kịp thời điều chỉnh trong ngưỡng thích hợp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra biểu hiện hoạt động của tôm nuôi, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vi lượng, khoáng chất, vitamin, ... vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng.

Các hộ nuôi, công ty, doanh nghiệp, ... phải thực hiện tốt Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình nuôi, nếu phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc tôm bị chết bất thường, người dân cần chủ động liên hệ các cơ quan chuyên môn tại địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý, giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi, tuyệt đối không được xả nước, tôm của ao nuôi bị bệnh ra ngoài môi trường nếu chưa qua xử lý để tránh lây lan trên diện rộng./.

Chi cục Thủy sản

Số lượt xem: 301

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn