Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thứ hai, 15/06/2020, 09:40
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đã đề ra.
 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo Kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức triển lãm; khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nội dung chi tiết Kế hoạch số 62/KH-UBND

Khánh Vân

Số lượt xem: 2980

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn