Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh tháng 3 năm 2021

Thủy sản
Thứ sáu, 16/04/2021, 08:47
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh tháng 3 năm 2021

Trong tháng 3 năm 2021, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 1.885 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 69,78 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 933,22 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 882 ha), tăng 522 ha so với tháng trước và tăng 905 ha so với cùng kỳ năm 2020, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 4.893 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 230,25 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 2.545,75 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 2.117 ha) tăng 724 ha so cùng kỳ năm 2020.

Diện tích thu hoạch trong tháng là 627 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 15,2 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 236,8 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 375 ha) tăng 285 ha so với tháng trước và tăng 297 ha so cùng kỳ; nâng diện tích thu hoạch tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 1.009 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 18,2 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 490,8 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 500 ha) tăng 404 ha so cùng kỳ năm 2020. Diện tích tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh đang có nuôi (tính đến ngày 04 tháng 3 năm 2021) là 3.455 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 210,7 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.867,3 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 1.377 ha) tăng 336 ha so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng, diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 245 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 73 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 172 ha) tăng 69 ha so với tháng trước và giảm 85 ha so với cùng kỳ; lũy kế thiệt hại (tính đến ngày 04 tháng 3 năm 2021) là 429 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 01,35 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 187,65 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 240 ha) giảm 16 ha so với cùng kỳ. Tôm thiệt hại chủ yếu ở giai đoạn 15-45 ngày tuổi; nguyên nhân thiệt hại là do môi trường thời tiết, bệnh đốm trắng, bệnh đỏ thân, bệnh hoại tử gan tụy cấp, một số ít bị bệnh phân trắng và chưa rõ nguyên nhân. Diện tích cải tạo ao đầm chuẩn bị thả giống 8.907 ha, giảm 756 ha so với cùng kỳ năm 2020./.

Thanh Hường

Số lượt xem: 1214

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn