Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 01 năm 2021

Thủy sản
Thứ ba, 02/02/2021, 14:28
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 01 năm 2021

Trong tháng đầu năm 2021, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 505 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 35,60 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 312,40 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 157 ha), diện tích thả giống năm 2020 chuyển sang 1.140 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 48,0 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 472,0 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 620 ha), nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 1.645 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 83,60 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 784,4 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 777 ha) giảm 948 ha so cùng kỳ năm 2020.

Diện tích thu hoạch trong tháng là 40 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 30 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 10 ha) tăng 40 ha so cùng kỳ. Diện tích tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh đang có nuôi (tính đến ngày 14 tháng 01 năm 2021) là 1.597 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 83,6 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 750,40 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 763 ha) giảm 996 ha so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng, diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 08 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 04 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 04 ha) tăng 08 ha so với cùng kỳ. Tôm thiệt hại chủ yếu ở giai đoạn 15-30 ngày tuổi; nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do môi trường thời tiết. Diện tích cải tạo ao đầm chuẩn bị thả giống 4.025 ha, giảm 345 ha so với cùng kỳ năm 2020./.

Thanh Hường

Số lượt xem: 1047

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn