Liên kết web
Thống kê truy cập

null Sơ kết dự án Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam

Khuyến nông-Khuyến ngư
Thứ sáu, 13/09/2019, 16:26
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết dự án Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam

 

Dự án Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam thuộc Chương trình Khuyến nông Trung ương năm 2019 triển khai tại Hợp tác xã Quyết Tiến, ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Dự án thực hiện với quy mô 72 ha tại 45 hộ, sử dụng giống lúa RVT cấp xác nhận với lượng giống cấy là 50 kg/ha.
           
           Tham quan mô hình của dự án.    Ảnh: Tác giả cung cấp
 
Ruộng mô hình của dự án cấy mật độ thưa nên số chồi và số bông/m2tuy ít so với ruộng ngoài mô hình nhưng cho bông lúa dài và số hạt chắc nhiều hơn, cây lúa nhận được đầy đủ ánh sáng quang hợp tốt hơn, lượng phân được cung cấp cho ruộng cũng ít hơn so với bên ngoài mô hình nhưng cây lúa hấp thu đầy đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ lép ít nên cho năng suất cao hơn ruộng ngoài mô hình. Nhìn chung, mô hình đã cho thấy hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể:
Hiệu quả kinh tế: Mô hình khi triển khai đã giảm lượng giống, giảm phân, giảm 01 lần thuốc trừ sâu và 02 lần thuốc trừ bệnh so với bên ngoài mô hình. Năng suất bình quân đạt 5,7 – 6,1 tấn/ha, cao hơn so với bên ngoài trung bình 300 kg/ha.Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng 38,6% so với sản xuất đại trà.
Hiệu quả xã hội: Góp phần làm thay đổi về nhận thức và tập quán sản xuất của nông dân, cải tiến quy trình canh tác trong thâm canh lúa, sản xuất lúa theo SRI đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; tăng cường sự liên kết của các hộ sản xuất từng bước tiến tới hợp tác sản xuất hàng hóa cung ứng cho thị trường. Giúp cho người nông dân an tâm sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường đặc biệt là ảnh hưởng của ha hạn, mặn.
Hiệu quả về môi trường: Tham gia thực hiện dự án, người dân ý thức được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo 4 đúng; bảo vệ được hệ sinh vật trong đất và tập đoàn thiên địch hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững./.
Anh Trang

Số lượt xem: 439

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn