Liên kết web
Thống kê truy cập

null Sửa đổi, bổ sung Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ ba, 29/12/2020, 14:16
Màu chữ Cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 10 thàng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; bổ sung Điều 23a vào sau Điều 23 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; sửa đổi Điều 24 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Nội dung chi tiết Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

                                                                                                            Mạnh Hùng

Số lượt xem: 856

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn