Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ tư, 03/08/2022, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số Điều, một số phụ lục và biểu mẫu của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2022. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Bãi bỏ khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT

Ngọc Toàn

Số lượt xem: 39

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn