Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ ba, 22/06/2021, 09:15
Màu chữ Cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND

Ngọc Toàn

Số lượt xem: 639

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn