Liên kết web
Thống kê truy cập

null Quyết định Số 1577/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Giống, cây trồng và vật nuôi
Thứ tư, 17/07/2013, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định Số 1577/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nội dung Quyết định Số 1577/QĐ-UBND 

 

TQ

Số lượt xem: 384

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn