Liên kết web
Thống kê truy cập

null Quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ hai, 10/02/2014, 13:21
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là công chức thanh tra chuyên ngành).

    

                          Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra giống thủy sản

                          Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra giống thủy sản

 

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; Công chức thanh tra chuyên ngành.

 

Theo đó, mức bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành là 80.000 đồng/ngày. Kinh phí thực hiện chế độ quy định tại Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Việc lập, chấp hành, kế toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành tại Quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Một số quy định cụ thể như sau:

 

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra chuyên ngành, căn cứ quyết định thanh tra, nhật ký thanh tra, bảng chấm công, đoàn thanh tra hoặc cá nhân công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện thanh tra độc lập lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra của công chức thanh tra chuyên ngành, có xác nhận của trưởng đoàn thanh tra hoặc xác nhận của người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra đối với thanh tra độc lập gửi bộ phận tài vụ làm căn cứ chi trả từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ được giao trong dự toán hằng năm;

 

Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành quy định tại Quyết định này do cơ quan, đơn vị ra quyết định thanh tra chi trả;

 

Đối với đoàn thanh tra liên ngành, cơ quan chủ trì đoàn thanh tra liên ngành chi trả chế độ bồi dưỡng cho công chức thanh tra chuyên ngành tham gia đoàn.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014./.

 

Thanh Quang

Số lượt xem: 409

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn