Liên kết web
Thống kê truy cập

null Quy chế tổ chức và nội quy thi tuyển, xét tuyển và thi nâng ngạch, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ hai, 21/12/2020, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế tổ chức và nội quy thi tuyển, xét tuyển và thi nâng ngạch, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có 04 Điều; Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có 03 Chương và 38 Điều.

Thông tư bãi bỏ các Quy chế, Nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ hoặc Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì được áp dụng Nội quy, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để tổ chức kỳ thi hoặc xét; kể từ ngày 20/01/2021 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2021./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 06/2020/TT-BNV

                                                                                                       Mạnh Hùng

Số lượt xem: 1181

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn