Liên kết web
Thống kê truy cập

null Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin tức|Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ ba, 23/08/2022, 09:33
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định gồm có 04 Chương 14 Điều quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp trong việc quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND

TQ

Số lượt xem: 1180

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn