Liên kết web
Thống kê truy cập

null Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Giống, cây trồng và vật nuôi
Thứ ba, 02/06/2020, 11:48
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định tại Nghị định này bao gồm vi phạm các quy định về: Vi phạm  quy định về giống cây trồng; Vi phạm quy định về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và thuốc bảo vệ thực vật. Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định này là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định trong Nghị định này là 50 triệu đồng áp dụng đối với cá nhân và 100 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Chương II và Chương III của Nghị định quy định chi tiết mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp  khắc phục hậu quả trong của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quy định chi tiết tại Chương IV.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2013, thay thế Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 03/6/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và Nghị định số 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Số lượt xem: 547

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn