Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ tư, 13/07/2022, 10:09
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này có 5 Chương 41 Điều quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn cồng kềnh và chất thải nguy hại.

Quy định này không áp dụng cho quản lý chất thải rắn xây dựng; nội dung quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; những nội dung về hoạt động quản lý chất thải rắn không nêu trong Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2022 và thay thế Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND

TQ

Số lượt xem: 156

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn